Значај река за људе и целокупни живи свет је велики и многострук. Поред тога што представљају станишта многих биљних и животињских врста, реке имају важну улогу и у разним гранама привреде. Данас је већина речних екосистема деградирана услед загађења, претеране експлоатације биолошких ресурса и уништавања приобалних плавних подручја. Пре неколико недеља били смо сведоци изливања нафтне мрље на реку Саву у Београду.

Питали смо наше стручњаке из области биологије и хемије да нам одговоре какве последице овакве катастрофе имају по живи свет.

На који начин изливена нафта утиче на живи свет у рекама?

Хемичар: Нафтне мрље на површини вода нарушавају размену топлоте, влаге и гасова између реке и атмосфере. Таква једна мрља не пропушта Сунчево зрачење и успорава обнављање кисеоника у води.

Биолог: Нафта и деривати испољавају штетно дејство на живе организме и погубно утичу на све карике ланца исхране. Долази до изумирања риба и другог речног света. Нафта натапа перје птица и тако их лишава летења (због повећане масе), а истовремено им паралише и пливање. Београд би могао да остане без воде, ако овакво загађење доспе у Рени бунаре. Осим последица по живи свет, ова загађења уништавају и улове риба.

На који начин се врши санација оваквог изливања нафте у реке?

Хемичар: У оваквим ситуацијама, користе се специјални бродови који покушавају што пре да исисају нафту. Та техника се нарочито примењује на морима и океанима. Примењује се и спаљивање нафте, али се тим начином загађују реке.. Екосистеми контаминирани нафтом могу се годинама опорављати.

 

Слика 1: Како третирамо природу, тако третирамо себе

Слика 1: Како третирамо природу, тако третирамо себе