(Ипак) корисна наука

(Ипак) корисна наука

Где применити знање из хемије? Да ли се нека област људске делатности може замислити без примене сазнања из хемије?

Смрт из кишобрана

Смрт из кишобрана

Марков је постао непријатељ комунистичке партије и био је под присмотром тајних служби. Једног кишног јутра у Лондону, Маркову је служба дошла у “посету”.